Kategorie
gm. Tomice Nie nie należy do partii politycznej

Katarzyna GOŁĄB – kandydat na posła nauczyciel Radocza

Kandydat na posła: GOŁĄB Katarzyna

Nr okręgu: 12

Siedziba OKW: Kraków

Typ: Radocza

Pozycja na liście: 6

Nazwisko: GOŁĄB

Imiona: Katarzyna

Nr listy (po nadaniu): 1

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-19/19

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Kobieta

Zawód: nauczyciel

Miejsce zamieszkania: Radocza

TERYT m. z.: 121808

Gmina m.z.: gm. Tomice

Przynależność do partii: nie należy do partii politycznej

Poparcie:

Liczba głosów: 1616

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.06465034405504881

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.005110463167348694Frekwencja wyborcza 2019 pkw? Głosowanie za granicą 2019, kandydaci wybory parlamentarne 2019 jeżeli wybory samorządowe 2018 czerwionka ani listy kandydatów do sejmu…

Kategorie
gm. Tomice Nie nie należy do partii politycznej

Kandyda: GOŁĄB Katarzyna Radocza

Kandydat na posła: GOŁĄB Katarzyna

Nr okręgu: 12

Siedziba OKW: Kraków

Typ: Radocza

Nr listy (po nadaniu): 1

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-19/19

Pozycja na liście: 6

Nazwisko: GOŁĄB

Imiona: Katarzyna

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Kobieta

Zawód: nauczyciel

Miejsce zamieszkania: Radocza

TERYT m. z.: 121808

Gmina m.z.: gm. Tomice

Przynależność do partii: nie należy do partii politycznej

Poparcie:

Liczba głosów: 1616

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.06465034405504881

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.005110463167348694Wybory do senatu 2015, wybory do senatu wyniki może powinien wybory samorządowe 2010 nie powinien komisje wyborcze październik 2019! …