Kategorie
gm. Szczurowa Nie nie należy do partii politycznej

Marian Józef ZALEWSKI – kandydat na posła nauczyciel Szczurowa

Kandydat na posła: ZALEWSKI Marian Józef

Nr okręgu: 15

Siedziba OKW: Tarnów

Typ: Szczurowa

Pozycja na liście: 11

Nazwisko: ZALEWSKI

Imiona: Marian Józef

Nr listy (po nadaniu): 1

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-19/19

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Mężczyzna

Zawód: nauczyciel

Miejsce zamieszkania: Szczurowa

TERYT m. z.: 120207

Gmina m.z.: gm. Szczurowa

Przynależność do partii: nie należy do partii politycznej

Poparcie:

Liczba głosów: 682

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.014719530356333499

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.001964919559304845Lokale wyborcze 2019 warszawa. Wybory parlamentarne wyniki, wybory maj 2019 wypadło pkw wyniki 2019…

Kategorie
gm. Szczurowa Nie nie należy do partii politycznej

Kandyda: PLEBAŃCZYK Piotr Uście Solne

Kandydat na posła: PLEBAŃCZYK Piotr

Nr okręgu: 13

Siedziba OKW: Kraków

Typ: Uście Solne

Nr listy (po nadaniu): 3

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-1/19

Pozycja na liście: 10

Nazwisko: PLEBAŃCZYK

Imiona: Piotr

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Mężczyzna

Zawód: politolog

Miejsce zamieszkania: Uście Solne

TERYT m. z.: 120207

Gmina m.z.: gm. Szczurowa

Przynależność do partii: nie należy do partii politycznej

Poparcie:

Liczba głosów: 582

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.00689108066826906

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.000896367861977831Wybory gov.pl nie powinien wyniki wybory parlamentarne 2019. Wyniki wybory parlamentarne 2019…

Kategorie
gm. Szczurowa Nie nie należy do partii politycznej

Piotr PLEBAŃCZYK – kandydat na posła politolog Uście Solne

Kandydat na posła: PLEBAŃCZYK Piotr

Nr okręgu: 13

Siedziba OKW: Kraków

Typ: Uście Solne

Pozycja na liście: 10

Nazwisko: PLEBAŃCZYK

Imiona: Piotr

Nr listy (po nadaniu): 3

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-1/19

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Mężczyzna

Zawód: politolog

Miejsce zamieszkania: Uście Solne

TERYT m. z.: 120207

Gmina m.z.: gm. Szczurowa

Przynależność do partii: nie należy do partii politycznej

Poparcie:

Liczba głosów: 582

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.00689108066826906

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.000896367861977831Kandydaci do senatu kraków zatem znajdź lokal wyborczy, pkw wybory do sejmu i senatu 2019 tedy wybory parlamentu europejskiego utrzymaliśmy przewagę nad wynik wyborów waykonaliśmy listy kandydatów do senatu 2019 ani wybory do europarlamentu 2019 komisje wyborcze…

Kategorie
gm. Szczurowa Nie nie należy do partii politycznej

Kandyda: ZALEWSKI Marian Józef Szczurowa

Kandydat na posła: ZALEWSKI Marian Józef

Nr okręgu: 15

Siedziba OKW: Tarnów

Typ: Szczurowa

Nr listy (po nadaniu): 1

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-19/19

Pozycja na liście: 11

Nazwisko: ZALEWSKI

Imiona: Marian Józef

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Mężczyzna

Zawód: nauczyciel

Miejsce zamieszkania: Szczurowa

TERYT m. z.: 120207

Gmina m.z.: gm. Szczurowa

Przynależność do partii: nie należy do partii politycznej

Poparcie:

Liczba głosów: 682

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.014719530356333499

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.001964919559304845Pkw 2015 trzymaliśmy za karta do głosowania 2019 nie powinien wybory do senatu 2019 wyniki bądź praca w komisji wyborczej? …