Kategorie
gm. Raczki Nie nie należy do partii politycznej

Kandyda: JANKOWSKA Edyta Sidory

Kandydat na posła: JANKOWSKA Edyta

Nr okręgu: 24

Siedziba OKW: Białystok

Typ: Sidory

Nr listy (po nadaniu): 9

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY SKUTECZNI PIOTRA LIROYA-MARCA

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-17/19

Pozycja na liście: 4

Nazwisko: JANKOWSKA

Imiona: Edyta

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Kobieta

Zawód: fryzjer

Miejsce zamieszkania: Sidory

TERYT m. z.: 201205

Gmina m.z.: gm. Raczki

Przynależność do partii: nie należy do partii politycznej

Poparcie:

Liczba głosów: 199

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.08758802816901408

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.0003822674027715347Wybory parlamentarne 2011? Listy wyborcze do sejmu 2019. Frekwencja wyborcza 2019 pkw nauczyliśmy się obwody wyborcze, numery komitetów wyborczych 2019…

Kategorie
gm. Raczki Nie nie należy do partii politycznej

Edyta JANKOWSKA – kandydat na posła fryzjer Sidory

Kandydat na posła: JANKOWSKA Edyta

Nr okręgu: 24

Siedziba OKW: Białystok

Typ: Sidory

Pozycja na liście: 4

Nazwisko: JANKOWSKA

Imiona: Edyta

Nr listy (po nadaniu): 9

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY SKUTECZNI PIOTRA LIROYA-MARCA

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-17/19

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Kobieta

Zawód: fryzjer

Miejsce zamieszkania: Sidory

TERYT m. z.: 201205

Gmina m.z.: gm. Raczki

Przynależność do partii: nie należy do partii politycznej

Poparcie:

Liczba głosów: 199

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.08758802816901408

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.0003822674027715347Wyniki wyborow do senatu 2015? Wybory 2001, wybory parlamentarne 2015 frekwencja! Pkw pl, wybory 2019 listy albo zgłoszenie do komisji wyborczej 2019, frekwencja wyborcza 2018. Wybory 2019 pkw…