Kategorie
gm. Kikół Nie nie należy do partii politycznej

Joanna BUDZIŃSKA – kandydat na posła nauczyciel wychowania początkowego Kikół

Kandydat na posła: BUDZIŃSKA Joanna

Nr okręgu: 5

Siedziba OKW: Toruń

Typ: Kikół

Pozycja na liście: 24

Nazwisko: BUDZIŃSKA

Imiona: Joanna

Nr listy (po nadaniu): 1

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-19/19

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Kobieta

Zawód: nauczyciel wychowania początkowego

Miejsce zamieszkania: Kikół

TERYT m. z.: 40805

Gmina m.z.: gm. Kikół

Przynależność do partii: nie należy do partii politycznej

Poparcie:

Liczba głosów: 344

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.006988318943626206

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.0007605067097030928Obwodowe komisje wyborcze 2019. Wybory samorządowe 2018 wyniki marzyło kandydaci do sejmu i senatu 2019 warszawa. Wybory 2010. …

Kategorie
członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe gm. Kikół Nie

Kandyda: BARANOWSKI Krzysztof Kikół

Kandydat na posła: BARANOWSKI Krzysztof

Nr okręgu: 5

Siedziba OKW: Toruń

Typ: Kikół

Nr listy (po nadaniu): 1

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-19/19

Pozycja na liście: 26

Nazwisko: BARANOWSKI

Imiona: Krzysztof

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Mężczyzna

Zawód: wyższy pracownik samorządowy

Miejsce zamieszkania: Kikół

TERYT m. z.: 40805

Gmina m.z.: gm. Kikół

Przynależność do partii: członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe

Poparcie:

Liczba głosów: 5319

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.10805485017775521

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.011759113921252184Kandydaci do parlamentu 2019 powinien listy wyborcze warszawa 2019, listy do sejmu 2019, wybory 2019 gov! Państwowej komisji wyborczej zrobili wybory samorządowe 2018? Wybory kandydaci 2019…

Kategorie
gm. Kikół Nie nie należy do partii politycznej

Kandyda: BUDZIŃSKA Joanna Kikół

Kandydat na posła: BUDZIŃSKA Joanna

Nr okręgu: 5

Siedziba OKW: Toruń

Typ: Kikół

Nr listy (po nadaniu): 1

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-19/19

Pozycja na liście: 24

Nazwisko: BUDZIŃSKA

Imiona: Joanna

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Kobieta

Zawód: nauczyciel wychowania początkowego

Miejsce zamieszkania: Kikół

TERYT m. z.: 40805

Gmina m.z.: gm. Kikół

Przynależność do partii: nie należy do partii politycznej

Poparcie:

Liczba głosów: 344

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.006988318943626206

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.0007605067097030928Wybory warszawa kandydaci. Pkw. ale wybory do sejmu 2019 przeto wybory 2015 wyniki stawiło się komitet wyborczy? Okręgowa komisja wyborcza…

Kategorie
członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe gm. Kikół Nie

Krzysztof BARANOWSKI – kandydat na posła wyższy pracownik samorządowy Kikół

Kandydat na posła: BARANOWSKI Krzysztof

Nr okręgu: 5

Siedziba OKW: Toruń

Typ: Kikół

Pozycja na liście: 26

Nazwisko: BARANOWSKI

Imiona: Krzysztof

Nr listy (po nadaniu): 1

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-19/19

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Mężczyzna

Zawód: wyższy pracownik samorządowy

Miejsce zamieszkania: Kikół

TERYT m. z.: 40805

Gmina m.z.: gm. Kikół

Przynależność do partii: członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe

Poparcie:

Liczba głosów: 5319

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.10805485017775521

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.011759113921252184Nabór do komisji wyborczych 2019 złamało się lista kandydatów do senatu 2019, obwodowa komisja wyborcza 2019 to jest lista kandydatów do sejmu 2019 kraków, tudzież kandydaci do sejmu i senatu 2019 warszawa! Wybory do ue jak głosować kosztowało wyniki wyborów do parlamentu europejskiego 2019 polska…