Kategorie
gm. Józefów nad Wisłą Nie nie należy do partii politycznej

Marlena PIĄTEK – kandydat na posła przedsiębiorca Józefów nad Wisłą

Kandydat na posła: PIĄTEK Marlena

Nr okręgu: 6

Siedziba OKW: Lublin

Typ: Józefów nad Wisłą

Pozycja na liście: 20

Nazwisko: PIĄTEK

Imiona: Marlena

Nr listy (po nadaniu): 1

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-19/19

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Kobieta

Zawód: przedsiębiorca

Miejsce zamieszkania: Józefów nad Wisłą

TERYT m. z.: 61202

Gmina m.z.: gm. Józefów nad Wisłą

Przynależność do partii: nie należy do partii politycznej

Poparcie:

Liczba głosów: 483

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.00938337801608579

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.0008539649255565358Nr listy wyborcze 2019, komisja wyborcza praca 2019, choć wpis do rejestru wyborców. Praca w komisji wyborczej do europarlamentu 2019 zatem europarlament wybory przeto oficjalne wyniki wyborów 2019 pkw…

krótkie spodenki lee
Kategorie
gm. Józefów nad Wisłą Nie nie należy do partii politycznej

Kandyda: PIĄTEK Marlena Józefów nad Wisłą

Kandydat na posła: PIĄTEK Marlena

Nr okręgu: 6

Siedziba OKW: Lublin

Typ: Józefów nad Wisłą

Nr listy (po nadaniu): 1

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-19/19

Pozycja na liście: 20

Nazwisko: PIĄTEK

Imiona: Marlena

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Kobieta

Zawód: przedsiębiorca

Miejsce zamieszkania: Józefów nad Wisłą

TERYT m. z.: 61202

Gmina m.z.: gm. Józefów nad Wisłą

Przynależność do partii: nie należy do partii politycznej

Poparcie:

Liczba głosów: 483

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.00938337801608579

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.0008539649255565358Składy komisji wyborczych 2019, tudzież wybory 2019 listy wyborcze dostaliśmy wybory do europarlamentu okręgi, czy wybory 2015 pkw…

krótkie spodenki lee