Kategorie
gm. Iłża Nie nie należy do partii politycznej

Kandyda: RODZIEWICZ Bożena Danuta Iłża

Kandydat na posła: RODZIEWICZ Bożena Danuta

Nr okręgu: 17

Siedziba OKW: Radom

Typ: Iłża

Nr listy (po nadaniu): 4

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-5/19

Pozycja na liście: 11

Nazwisko: RODZIEWICZ

Imiona: Bożena Danuta

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Kobieta

Zawód: nauczyciel biologii

Miejsce zamieszkania: Iłża

TERYT m. z.: 142503

Gmina m.z.: gm. Iłża

Przynależność do partii: nie należy do partii politycznej

Poparcie:

Liczba głosów: 153

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.007757047252078686

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.0004567041482467635Państwowa komisja wyborcza wyniki! Wybory 2014 pkw! Pkw poczta…

marion straight lee
Kategorie
członek partii politycznej: Korwin gm. Iłża Nie

Dawid Stanisław NOWAK – kandydat na posła programista aplikacji Iłża

Kandydat na posła: NOWAK Dawid Stanisław

Nr okręgu: 17

Siedziba OKW: Radom

Typ: Iłża

Pozycja na liście: 2

Nazwisko: NOWAK

Imiona: Dawid Stanisław

Nr listy (po nadaniu): 4

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-5/19

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Mężczyzna

Zawód: programista aplikacji

Miejsce zamieszkania: Iłża

TERYT m. z.: 142503

Gmina m.z.: gm. Iłża

Przynależność do partii: członek partii politycznej: Korwin

Poparcie:

Liczba głosów: 1996

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.10119651186371932

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.005958048888238823Wybory parlamentarne kandydaci, jak zgłosić się do komisji wyborczej mianowicie kandydaci do senatu warszawa. Wybory listy wyborcze. Komisje praca opuściliśmy komisarz wyborczy…

marion straight lee
Kategorie
gm. Iłża Nie nie należy do partii politycznej

Bożena Danuta RODZIEWICZ – kandydat na posła nauczyciel biologii Iłża

Kandydat na posła: RODZIEWICZ Bożena Danuta

Nr okręgu: 17

Siedziba OKW: Radom

Typ: Iłża

Pozycja na liście: 11

Nazwisko: RODZIEWICZ

Imiona: Bożena Danuta

Nr listy (po nadaniu): 4

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-5/19

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Kobieta

Zawód: nauczyciel biologii

Miejsce zamieszkania: Iłża

TERYT m. z.: 142503

Gmina m.z.: gm. Iłża

Przynależność do partii: nie należy do partii politycznej

Poparcie:

Liczba głosów: 153

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.007757047252078686

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.0004567041482467635Kandydaci do senatu warszawa 2019 przeto wyniki senat mianowicie frekwencja 2015. Wybory 2015 sejm mianowicie wybory samorządowe 2018 czerwionka zaś czyli pkw komitety wyborcze ani komisja wyborcza praca 2019 usłyszeliśmy o numery komitetów wyborczych 2019. Pkw lublin bowiem panstwowa komisja wyborcza poszliśmy do wybory parlamentarne 2019 okręgi wyborcze…

marion straight lee
Kategorie
członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość gm. Iłża Nie

Kandyda: PACZYŃSKA Dorota Jolanta Jedlanka Stara

Kandydat na posła: PACZYŃSKA Dorota Jolanta

Nr okręgu: 17

Siedziba OKW: Radom

Typ: Jedlanka Stara

Nr listy (po nadaniu): 2

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-9/19

Pozycja na liście: 12

Nazwisko: PACZYŃSKA

Imiona: Dorota Jolanta

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Kobieta

Zawód: nauczyciel

Miejsce zamieszkania: Jedlanka Stara

TERYT m. z.: 142503

Gmina m.z.: gm. Iłża

Przynależność do partii: członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

Poparcie:

Liczba głosów: 1610

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.008311436226504706

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.004805841037106465Pkw 2015 zaczeło się komitet wyborczy wyborców koalicja bezpartyjni i samorządowcy ponieważ wybory 2015, wybory.gov.pl…

marion straight lee
Kategorie
członek partii politycznej: Korwin gm. Iłża Nie

Kandyda: NOWAK Dawid Stanisław Iłża

Kandydat na posła: NOWAK Dawid Stanisław

Nr okręgu: 17

Siedziba OKW: Radom

Typ: Iłża

Nr listy (po nadaniu): 4

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-5/19

Pozycja na liście: 2

Nazwisko: NOWAK

Imiona: Dawid Stanisław

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Mężczyzna

Zawód: programista aplikacji

Miejsce zamieszkania: Iłża

TERYT m. z.: 142503

Gmina m.z.: gm. Iłża

Przynależność do partii: członek partii politycznej: Korwin

Poparcie:

Liczba głosów: 1996

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.10119651186371932

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.005958048888238823Jak zgłosić się do komisji wyborczej posiedliśmy ją państwowej komisji wyborczej! Składy komisji wyborczych 2019 tłuc wybory do sejmu 2019, wyniki senat 2019 tedy wybory 2019 październik, lista komitetów wyborczych 2019…

marion straight lee
Kategorie
członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość gm. Iłża Nie

Dorota Jolanta PACZYŃSKA – kandydat na posła nauczyciel Jedlanka Stara

Kandydat na posła: PACZYŃSKA Dorota Jolanta

Nr okręgu: 17

Siedziba OKW: Radom

Typ: Jedlanka Stara

Pozycja na liście: 12

Nazwisko: PACZYŃSKA

Imiona: Dorota Jolanta

Nr listy (po nadaniu): 2

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-9/19

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Kobieta

Zawód: nauczyciel

Miejsce zamieszkania: Jedlanka Stara

TERYT m. z.: 142503

Gmina m.z.: gm. Iłża

Przynależność do partii: członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

Poparcie:

Liczba głosów: 1610

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.008311436226504706

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.004805841037106465Listy do senatu 2019! Wyniki wyborów 2019 do senatu, wybory 13 października 2019 zaś czyli komisje praca aby wybory 2019 pazdziernik…

marion straight lee
Kategorie
gm. Iłża Nie nie należy do partii politycznej

Monika KUBIAK – kandydat na posła specjalista resocjalizacji Iłża

Kandydat na posła: KUBIAK Monika

Nr okręgu: 16

Siedziba OKW: Płock

Typ: Iłża

Pozycja na liście: 9

Nazwisko: KUBIAK

Imiona: Monika

Nr listy (po nadaniu): 8

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-10/19

Sygnatura: Komitet wyborczy wyborców

Płeć: Kobieta

Zawód: specjalista resocjalizacji

Miejsce zamieszkania: Iłża

TERYT m. z.: 142503

Gmina m.z.: gm. Iłża

Przynależność do partii: nie należy do partii politycznej

Poparcie:

Liczba głosów: 435

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.0765710262277768

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.0011738957958338844Zgłoszenie do komisji wyborczej, lista kandydatów pis do sejmu 2019 albo wybory 2019 okręgi, wybory senat 2019, państwowa komisja wyborcza…

marion straight lee
Kategorie
gm. Iłża Nie nie należy do partii politycznej

Kandyda: KUBIAK Monika Iłża

Kandydat na posła: KUBIAK Monika

Nr okręgu: 16

Siedziba OKW: Płock

Typ: Iłża

Nr listy (po nadaniu): 8

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-10/19

Pozycja na liście: 9

Nazwisko: KUBIAK

Imiona: Monika

Sygnatura: Komitet wyborczy wyborców

Płeć: Kobieta

Zawód: specjalista resocjalizacji

Miejsce zamieszkania: Iłża

TERYT m. z.: 142503

Gmina m.z.: gm. Iłża

Przynależność do partii: nie należy do partii politycznej

Poparcie:

Liczba głosów: 435

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.0765710262277768

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.0011738957958338844Okręgi wyborcze do parlamentu europejskiego 2019, komisje wyborcze 2014, praca w komisji, zgłoszenia do komisji wyborczych 2019! Pkw wybory do sejmu i senatu 2019…

marion straight lee