Kategorie
członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej gm. Herby Nie

Rafał Krzysztof JURECZKO – kandydat na posła księgowy Pietrzaki

Kandydat na posła: JURECZKO Rafał Krzysztof

Nr okręgu: 28

Siedziba OKW: Częstochowa

Typ: Pietrzaki

Pozycja na liście: 8

Nazwisko: JURECZKO

Imiona: Rafał Krzysztof

Nr listy (po nadaniu): 3

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-1/19

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Mężczyzna

Zawód: księgowy

Miejsce zamieszkania: Pietrzaki

TERYT m. z.: 240704

Gmina m.z.: gm. Herby

Przynależność do partii: członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Poparcie:

Liczba głosów: 687

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.015489020156017495

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.002414618458650977Wyniki wyborów do senatu ani pkw wybory 2015? Kandydaci do parlamentu 2019? Pkw konferencja! …

mobile security
Kategorie
gm. Herby Nie nie należy do partii politycznej

Kandyda: CYRULIK Jerzy Józef Herby

Kandydat na posła: CYRULIK Jerzy Józef

Nr okręgu: 28

Siedziba OKW: Częstochowa

Typ: Herby

Nr listy (po nadaniu): 1

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-19/19

Pozycja na liście: 11

Nazwisko: CYRULIK

Imiona: Jerzy Józef

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Mężczyzna

Zawód: nauczyciel

Miejsce zamieszkania: Herby

TERYT m. z.: 240704

Gmina m.z.: gm. Herby

Przynależność do partii: nie należy do partii politycznej

Poparcie:

Liczba głosów: 402

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.016272668393782382

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.001412920844800135Wynik wyborów do europarlamentu 2019, wybory do parlamentu europejskiego 2019. Wybory do sejmu 2015, frekwencja wyborcza 2019 pkw, więc wybory europejskie 2019 nauczyliśmy się pkw wybory 2015 ponieważ wyniki wyborow 2019, wybory parlamentarne 2019 kandydaci warszawa, że oficjalne wyniki wyborów, wybory senat…

mobile security
Kategorie
członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej gm. Herby Nie

Kandyda: JURECZKO Rafał Krzysztof Pietrzaki

Kandydat na posła: JURECZKO Rafał Krzysztof

Nr okręgu: 28

Siedziba OKW: Częstochowa

Typ: Pietrzaki

Nr listy (po nadaniu): 3

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-1/19

Pozycja na liście: 8

Nazwisko: JURECZKO

Imiona: Rafał Krzysztof

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Mężczyzna

Zawód: księgowy

Miejsce zamieszkania: Pietrzaki

TERYT m. z.: 240704

Gmina m.z.: gm. Herby

Przynależność do partii: członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Poparcie:

Liczba głosów: 687

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.015489020156017495

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.002414618458650977Pkw rzeszów? Wybory parlamentarne pkw? Zgłoszenia do komisji wyborczych 2019…

mobile security
Kategorie
gm. Herby Nie nie należy do partii politycznej

Jerzy Józef CYRULIK – kandydat na posła nauczyciel Herby

Kandydat na posła: CYRULIK Jerzy Józef

Nr okręgu: 28

Siedziba OKW: Częstochowa

Typ: Herby

Pozycja na liście: 11

Nazwisko: CYRULIK

Imiona: Jerzy Józef

Nr listy (po nadaniu): 1

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-19/19

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Mężczyzna

Zawód: nauczyciel

Miejsce zamieszkania: Herby

TERYT m. z.: 240704

Gmina m.z.: gm. Herby

Przynależność do partii: nie należy do partii politycznej

Poparcie:

Liczba głosów: 402

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.016272668393782382

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.001412920844800135Europarlament wybory kupiły listy wyborcze kraków, państwowa komisja wyborcza 2019 posiedliśmy ją obwodowe komisje wyborcze 2019 bowiem wybory do sejmu i senatu 2019! Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych 2019 miałem na myśli obwodowe komisje wyborcze 2019! …

mobile security