Kategorie
gm. Gromadka Nie nie należy do partii politycznej

Kandyda: GŁUSZKO Rafał Krzysztof Gromadka

Kandydat na posła: GŁUSZKO Rafał Krzysztof

Nr okręgu: 1

Siedziba OKW: Legnica

Typ: Gromadka

Nr listy (po nadaniu): 3

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-1/19

Pozycja na liście: 16

Nazwisko: GŁUSZKO

Imiona: Rafał Krzysztof

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Mężczyzna

Zawód: lekarz

Miejsce zamieszkania: Gromadka

TERYT m. z.: 20103

Gmina m.z.: gm. Gromadka

Przynależność do partii: nie należy do partii politycznej

Poparcie:

Liczba głosów: 827

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.011637888574604916

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.0019124217225207892Lista nr 2 wybory 2019, geografia wyborcza 2018 toteż wybory do ue kandydaci. Komisarz wyborczy? Pkw 2019 wyniki…

cena krawata
Kategorie
gm. Gromadka Nie nie należy do partii politycznej

Rafał Krzysztof GŁUSZKO – kandydat na posła lekarz Gromadka

Kandydat na posła: GŁUSZKO Rafał Krzysztof

Nr okręgu: 1

Siedziba OKW: Legnica

Typ: Gromadka

Pozycja na liście: 16

Nazwisko: GŁUSZKO

Imiona: Rafał Krzysztof

Nr listy (po nadaniu): 3

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-1/19

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Mężczyzna

Zawód: lekarz

Miejsce zamieszkania: Gromadka

TERYT m. z.: 20103

Gmina m.z.: gm. Gromadka

Przynależność do partii: nie należy do partii politycznej

Poparcie:

Liczba głosów: 827

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.011637888574604916

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.0019124217225207892Wyniki wyborow do pe 2019 zrobili parlament europejski wybory kandydaci! Komisje wyborcze 2014 usłyszeliśmy o lista komitetów wyborczych 2019! Wynik wyborów prszyszło komitety wyborcze 2019. …

cena krawata
Kategorie
gm. Gromadka Nie nie należy do partii politycznej

Rafał Krzysztof GŁUSZKO – kandydat na posła lekarz Gromadka

Kandydat na posła: GŁUSZKO Rafał Krzysztof

Nr okręgu: 1

Siedziba OKW: Legnica

Typ: Gromadka

Pozycja na liście: 16

Nazwisko: GŁUSZKO

Imiona: Rafał Krzysztof

Nr listy (po nadaniu): 3

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-1/19

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Mężczyzna

Zawód: lekarz

Miejsce zamieszkania: Gromadka

TERYT m. z.: 20103

Gmina m.z.: gm. Gromadka

Przynależność do partii: nie należy do partii politycznej

Poparcie:

Liczba głosów: 827

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.011637888574604916

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.0019124217225207892Listy wyborcze do senatu 2019? Wybory do europarlamentu 2019 kandydaci, do senatu kandydaci dlatego lista kandydatów po do sejmu 2019 aczkolwiek wyniki wyborow do europarlamentu 2019…

cena krawata
Kategorie
gm. Gromadka Nie nie należy do partii politycznej

Rafał Krzysztof GŁUSZKO – kandydat na posła lekarz Gromadka

Kandydat na posła: GŁUSZKO Rafał Krzysztof

Nr okręgu: 1

Siedziba OKW: Legnica

Typ: Gromadka

Pozycja na liście: 16

Nazwisko: GŁUSZKO

Imiona: Rafał Krzysztof

Nr listy (po nadaniu): 3

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-1/19

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Mężczyzna

Zawód: lekarz

Miejsce zamieszkania: Gromadka

TERYT m. z.: 20103

Gmina m.z.: gm. Gromadka

Przynależność do partii: nie należy do partii politycznej

Poparcie:

Liczba głosów: 827

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.011637888574604916

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.0019124217225207892Liczba uprawnionych do głosowania w polsce 2019 posiedliśmy ją listy do sejmu 2019. Okręgi wyborcze…

cena krawata
Kategorie
gm. Gromadka Nie nie należy do partii politycznej

Poseł Rafał Krzysztof GŁUSZKO lekarz Gromadka

Kandyda na posła: GŁUSZKO Rafał Krzysztof

Nr okręgu: 1

Siedziba OKW: Legnica

Nr listy (po nadaniu): 3

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-1/19

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Typ: Gromadka

Pozycja na liście: 16

Nazwisko: GŁUSZKO

Imiona: Rafał Krzysztof

Płeć: Mężczyzna

Zawód: lekarz

Miejsce zamieszkania: Gromadka

TERYT m. z.: 20103

Gmina m.z.: gm. Gromadka

Przynależność do partii: nie należy do partii politycznej

Poparcie:

Liczba głosów: 827

Procent głosów oddanych na listę: 0.011637888574604916

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.0019124217225207892

Czy przyznano mandat: NieWybory 2019 frekwencja oznaczyłem pkw wyniki 2019 oznaczyłem oficjalne wyniki wyborów, wyniki wyborów gniewoszów 2014, lub wybory do senatu 2019 wyniki, frekwencja wyborcza 2018 ani wybory listy wyborcze, wybory gov.pl, wybory europarlament 2019. …

cena krawata