Kategorie
gm. Dobra Nie nie należy do partii politycznej

Danuta MISIAK – kandydat na posła technik rolnik Miłkowice

Kandydat na posła: MISIAK Danuta

Nr okręgu: 37

Siedziba OKW: Konin

Typ: Miłkowice

Pozycja na liście: 8

Nazwisko: MISIAK

Imiona: Danuta

Nr listy (po nadaniu): 7

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY AKCJA ZAWIEDZIONYCH EMERYTÓW RENCISTÓW

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-21/19

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Kobieta

Zawód: technik rolnik

Miejsce zamieszkania: Miłkowice

TERYT m. z.: 302703

Gmina m.z.: gm. Dobra

Przynależność do partii: nie należy do partii politycznej

Poparcie:

Liczba głosów: 161

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.07120743034055728

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.00045603768400837296Geografia wyborcza 2014, komitet wyborczy pis! Komisja wyborcza! Wybory do pe kandydaci…

gniazdo as
Kategorie
gm. Dobra Nie nie należy do partii politycznej

Kandyda: MISIAK Danuta Miłkowice

Kandydat na posła: MISIAK Danuta

Nr okręgu: 37

Siedziba OKW: Konin

Typ: Miłkowice

Nr listy (po nadaniu): 7

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY AKCJA ZAWIEDZIONYCH EMERYTÓW RENCISTÓW

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-21/19

Pozycja na liście: 8

Nazwisko: MISIAK

Imiona: Danuta

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Kobieta

Zawód: technik rolnik

Miejsce zamieszkania: Miłkowice

TERYT m. z.: 302703

Gmina m.z.: gm. Dobra

Przynależność do partii: nie należy do partii politycznej

Poparcie:

Liczba głosów: 161

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.07120743034055728

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.00045603768400837296Wybory samorządowe 2018 pkw, wyniki do senatu 2019 zbudowały geografia wyborcza 2018? Frekwencja wyborcza 2019 pkw. Frekwencja wybory samorządowe 2018? …

gniazdo as