Kategorie
członek partii politycznej: PSL gm. Łukowica Tak

Kandyda: NOWOGÓRSKA Urszula Teresa Świdnik

Kandydat na posła: NOWOGÓRSKA Urszula Teresa

Nr okręgu: 14

Siedziba OKW: Nowy Sącz

Typ: Świdnik

Nr listy (po nadaniu): 1

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-19/19

Pozycja na liście: 1

Nazwisko: NOWOGÓRSKA

Imiona: Urszula Teresa

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Kobieta

Zawód: pracownik samorządowy

Miejsce zamieszkania: Świdnik

TERYT m. z.: 120708

Gmina m.z.: gm. Łukowica

Przynależność do partii: członek partii politycznej: PSL

Poparcie:

Liczba głosów: 11499

Czy przyznano mandat: Tak

Procent głosów oddanych na listę: 0.4227107304341433

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.03106167223574348Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 2019 bądź wybory 2019 wyniki to jest zgłoszenie do komisji wyborczej 2018 przyniosły rejestr partii politycznych to jest pkw wybory 2019 i wybory 2015 wyniki…

Kategorie
członek partii politycznej: PSL gm. Łukowica Tak

Urszula Teresa NOWOGÓRSKA – kandydat na posła pracownik samorządowy Świdnik

Kandydat na posła: NOWOGÓRSKA Urszula Teresa

Nr okręgu: 14

Siedziba OKW: Nowy Sącz

Typ: Świdnik

Pozycja na liście: 1

Nazwisko: NOWOGÓRSKA

Imiona: Urszula Teresa

Nr listy (po nadaniu): 1

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-19/19

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Kobieta

Zawód: pracownik samorządowy

Miejsce zamieszkania: Świdnik

TERYT m. z.: 120708

Gmina m.z.: gm. Łukowica

Przynależność do partii: członek partii politycznej: PSL

Poparcie:

Liczba głosów: 11499

Czy przyznano mandat: Tak

Procent głosów oddanych na listę: 0.4227107304341433

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.03106167223574348Skład komisji wyborczej 2019, wybory do parlamentu europejskiego 2019 frekwencja! Pkw wybory 2015. Wybory samorządowe 2010 bądź pkw wyniki wyborów 2019! …