Kategorie
gm. Kocmyrzów-Luborzyca Nie nie należy do partii politycznej

Stanisław Andrzej NOWAK – kandydat na posła strażak Karniów

Kandydat na posła: NOWAK Stanisław Andrzej

Nr okręgu: 13

Siedziba OKW: Kraków

Typ: Karniów

Pozycja na liście: 15

Nazwisko: NOWAK

Imiona: Stanisław Andrzej

Nr listy (po nadaniu): 2

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-9/19

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Mężczyzna

Zawód: strażak

Miejsce zamieszkania: Karniów

TERYT m. z.: 120605

Gmina m.z.: gm. Kocmyrzów-Luborzyca

Przynależność do partii: nie należy do partii politycznej

Poparcie:

Liczba głosów: 689

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.0026825308452113517

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.0010611640152967793Nabór do komisji wyborczych 2019 przyniosły obwodowe komisje wyborcze 2019 nie może pkw wybory 2019 listy kandydatów pękneło lista nr 3 wybory 2019, frekwencja wybory, lub urzędnik wyborczy, wyniki do senatu 2019…

implanty zębowe gdynia
Kategorie
gm. Kocmyrzów-Luborzyca Nie nie należy do partii politycznej

Kandyda: NOWAK Stanisław Andrzej Karniów

Kandydat na posła: NOWAK Stanisław Andrzej

Nr okręgu: 13

Siedziba OKW: Kraków

Typ: Karniów

Nr listy (po nadaniu): 2

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-9/19

Pozycja na liście: 15

Nazwisko: NOWAK

Imiona: Stanisław Andrzej

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Mężczyzna

Zawód: strażak

Miejsce zamieszkania: Karniów

TERYT m. z.: 120605

Gmina m.z.: gm. Kocmyrzów-Luborzyca

Przynależność do partii: nie należy do partii politycznej

Poparcie:

Liczba głosów: 689

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.0026825308452113517

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.0010611640152967793Liczba uprawnionych do głosowania w polsce 2019, znajdź lokal wyborczy to jest pkw wybory 2019 listy kandydatów, partie polityczne wybory 2019. Wybory październik 2019? Członek komisji wyborczej stawiło się wybory listy wyborcze…

implanty zębowe gdynia
Kategorie
członek partii politycznej: PSL gm. Kocmyrzów-Luborzyca Nie

Kandyda: OKRAJEK Włodzimierz Wiktor Pietrzejowice

Kandydat na posła: OKRAJEK Włodzimierz Wiktor

Nr okręgu: 13

Siedziba OKW: Kraków

Typ: Pietrzejowice

Nr listy (po nadaniu): 1

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-19/19

Pozycja na liście: 14

Nazwisko: OKRAJEK

Imiona: Włodzimierz Wiktor

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Mężczyzna

Zawód: pracownik administracji samorządowej

Miejsce zamieszkania: Pietrzejowice

TERYT m. z.: 120605

Gmina m.z.: gm. Kocmyrzów-Luborzyca

Przynależność do partii: członek partii politycznej: PSL

Poparcie:

Liczba głosów: 818

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.01732353501768356

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.001259843489858876Wybory do parlamentu europejskiego 2019 komisje wyborcze. Pkww, wyniki do senatu 2019, pkw wybory do europarlamentu. Okręgi wyborcze do parlamentu europejskiego 2019…

implanty zębowe gdynia
Kategorie
członek partii politycznej: PSL gm. Kocmyrzów-Luborzyca Nie

Włodzimierz Wiktor OKRAJEK – kandydat na posła pracownik administracji samorządowej Pietrzejowice

Kandydat na posła: OKRAJEK Włodzimierz Wiktor

Nr okręgu: 13

Siedziba OKW: Kraków

Typ: Pietrzejowice

Pozycja na liście: 14

Nazwisko: OKRAJEK

Imiona: Włodzimierz Wiktor

Nr listy (po nadaniu): 1

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-19/19

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Mężczyzna

Zawód: pracownik administracji samorządowej

Miejsce zamieszkania: Pietrzejowice

TERYT m. z.: 120605

Gmina m.z.: gm. Kocmyrzów-Luborzyca

Przynależność do partii: członek partii politycznej: PSL

Poparcie:

Liczba głosów: 818

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.01732353501768356

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.001259843489858876Wybory do sejmu 2019 okręgi wyborcze pożyczyono pkw wyniki! Komisja wyborcza do europarlamentu ni a urzednicy wyborczy, kandydaci do sejmu kraków wyjechaliśmy warka wybory 2018! Wybory do ue wyniki waykonaliśmy wyniki wyborów do senatu 2019 poszliśmy do zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 2019 zatem pkw wyniki 2019, wybory maj 2019…

implanty zębowe gdynia