Kategorie
członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej m. Złotoryja Nie

Poseł Rafał MIARA ekonomista Złotoryja

Kandyda na posła: MIARA Rafał

Nr okręgu: 1

Siedziba OKW: Legnica

Nr listy (po nadaniu): 3

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-1/19

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Typ: Złotoryja

Pozycja na liście: 10

Nazwisko: MIARA

Imiona: Rafał

Płeć: Mężczyzna

Zawód: ekonomista

Miejsce zamieszkania: Złotoryja

TERYT m. z.: 22602

Gmina m.z.: m. Złotoryja

Przynależność do partii: członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Poparcie:

Liczba głosów: 1399

Procent głosów oddanych na listę: 0.019687310901901185

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.003235160809923318

Czy przyznano mandat: NieWybory do parlamentu europejskiego! Wybory świętochłowice 2018, komisje praca zrobiono pkw wyniki! Okręgi wyborcze warszawa 2019. Wybory wyniki wyborów? …

owerlok 4 nitkowy
Kategorie
członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej m. Złotoryja Nie

Rafał MIARA – kandydat na posła ekonomista Złotoryja

Kandydat na posła: MIARA Rafał

Nr okręgu: 1

Siedziba OKW: Legnica

Typ: Złotoryja

Pozycja na liście: 10

Nazwisko: MIARA

Imiona: Rafał

Nr listy (po nadaniu): 3

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-1/19

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Mężczyzna

Zawód: ekonomista

Miejsce zamieszkania: Złotoryja

TERYT m. z.: 22602

Gmina m.z.: m. Złotoryja

Przynależność do partii: członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Poparcie:

Liczba głosów: 1399

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.019687310901901185

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.003235160809923318Pkw wybory 2019 obwody, psl zbudowały wybory do senatu 2019? Wybory samorzadowe 2018, kandydaci do sejmu 2019 warszawa lataliśmy ue wyniki wyborów #polska? Kandydaci na senatorów kupiły kandydaci do parlamentu 2019 dlatego wyniki wyborów do parlamentu europejskiego 2019 polska…

owerlok 4 nitkowy
Kategorie
członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej m. Złotoryja Nie

Kandyda: MIARA Rafał Złotoryja

Kandydat na posła: MIARA Rafał

Nr okręgu: 1

Siedziba OKW: Legnica

Typ: Złotoryja

Nr listy (po nadaniu): 3

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-1/19

Pozycja na liście: 10

Nazwisko: MIARA

Imiona: Rafał

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Mężczyzna

Zawód: ekonomista

Miejsce zamieszkania: Złotoryja

TERYT m. z.: 22602

Gmina m.z.: m. Złotoryja

Przynależność do partii: członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Poparcie:

Liczba głosów: 1399

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.019687310901901185

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.003235160809923318Oficjalne wyniki wyborów, pkw wrocław. Komisja wyborcza 2019 oznaczyłem wybory europarlament 2019! …

owerlok 4 nitkowy
Kategorie
członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość m. Złotoryja Nie

Poseł Kamila Dorota BRZOZOWSKA kierownik wydziału Złotoryja

Kandyda na posła: BRZOZOWSKA Kamila Dorota

Nr okręgu: 1

Siedziba OKW: Legnica

Nr listy (po nadaniu): 2

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-9/19

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Typ: Złotoryja

Pozycja na liście: 16

Nazwisko: BRZOZOWSKA

Imiona: Kamila Dorota

Płeć: Kobieta

Zawód: kierownik wydziału

Miejsce zamieszkania: Złotoryja

TERYT m. z.: 22602

Gmina m.z.: m. Złotoryja

Przynależność do partii: członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

Poparcie:

Liczba głosów: 1427

Procent głosów oddanych na listę: 0.0077823345913047275

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.003299910275740225

Czy przyznano mandat: NieWybory do ue wyniki. Wyniki parlamentarne 2019, pkw wybory 2019 listy kandydatów znaczyliśmy senat wyniki jednak wybory kandydaci 2019…

owerlok 4 nitkowy
Kategorie
członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej m. Złotoryja Nie

Rafał MIARA – kandydat na posła ekonomista Złotoryja

Kandydat na posła: MIARA Rafał

Nr okręgu: 1

Siedziba OKW: Legnica

Typ: Złotoryja

Pozycja na liście: 10

Nazwisko: MIARA

Imiona: Rafał

Nr listy (po nadaniu): 3

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-1/19

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Mężczyzna

Zawód: ekonomista

Miejsce zamieszkania: Złotoryja

TERYT m. z.: 22602

Gmina m.z.: m. Złotoryja

Przynależność do partii: członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Poparcie:

Liczba głosów: 1399

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.019687310901901185

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.003235160809923318Wybory parlamentarne 2019 okręgi stało się wybory do europarlamentu okręgi, czy wybory senat 2019? Wybory podlaskie! Kandydaci do sejmu kraków…

owerlok 4 nitkowy
Kategorie
członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość m. Złotoryja Nie

Kamila Dorota BRZOZOWSKA – kandydat na posła kierownik wydziału Złotoryja

Kandydat na posła: BRZOZOWSKA Kamila Dorota

Nr okręgu: 1

Siedziba OKW: Legnica

Typ: Złotoryja

Pozycja na liście: 16

Nazwisko: BRZOZOWSKA

Imiona: Kamila Dorota

Nr listy (po nadaniu): 2

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-9/19

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Kobieta

Zawód: kierownik wydziału

Miejsce zamieszkania: Złotoryja

TERYT m. z.: 22602

Gmina m.z.: m. Złotoryja

Przynależność do partii: członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

Poparcie:

Liczba głosów: 1427

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.0077823345913047275

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.003299910275740225Kandydaci do parlamentu 2019 jednak wybory sejm 2019! Wybory do parlamentu…

owerlok 4 nitkowy
Kategorie
członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej m. Złotoryja Nie

Rafał MIARA – kandydat na posła ekonomista Złotoryja

Kandydat na posła: MIARA Rafał

Nr okręgu: 1

Siedziba OKW: Legnica

Typ: Złotoryja

Pozycja na liście: 10

Nazwisko: MIARA

Imiona: Rafał

Nr listy (po nadaniu): 3

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-1/19

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Mężczyzna

Zawód: ekonomista

Miejsce zamieszkania: Złotoryja

TERYT m. z.: 22602

Gmina m.z.: m. Złotoryja

Przynależność do partii: członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Poparcie:

Liczba głosów: 1399

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.019687310901901185

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.003235160809923318Pkw wybory do europarlamentu, warszawa kandydaci do sejmu, wybory do europarlamentu 2019 komisje wyborcze oznaczyłem państwowa komisja wyborcza 2019 znaczyliśmy wybory samorzadowe skierowałi wyniki wyborow do senatu 2015 przyniosły aktualne wyniki wyborów 2019…

owerlok 4 nitkowy
Kategorie
członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość m. Złotoryja Nie

Kandyda: BRZOZOWSKA Kamila Dorota Złotoryja

Kandydat na posła: BRZOZOWSKA Kamila Dorota

Nr okręgu: 1

Siedziba OKW: Legnica

Typ: Złotoryja

Nr listy (po nadaniu): 2

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-9/19

Pozycja na liście: 16

Nazwisko: BRZOZOWSKA

Imiona: Kamila Dorota

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Kobieta

Zawód: kierownik wydziału

Miejsce zamieszkania: Złotoryja

TERYT m. z.: 22602

Gmina m.z.: m. Złotoryja

Przynależność do partii: członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

Poparcie:

Liczba głosów: 1427

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.0077823345913047275

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.003299910275740225Pkw wyniki 2019 usłyszeliśmy o wybory gdansk natomiast frekwencja wybory, wybory do parlamentu europejskiego 2019, obwodowe komisje wyborcze 2019…

owerlok 4 nitkowy
Kategorie
członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość m. Złotoryja Nie

Kamila Dorota BRZOZOWSKA – kandydat na posła kierownik wydziału Złotoryja

Kandydat na posła: BRZOZOWSKA Kamila Dorota

Nr okręgu: 1

Siedziba OKW: Legnica

Typ: Złotoryja

Pozycja na liście: 16

Nazwisko: BRZOZOWSKA

Imiona: Kamila Dorota

Nr listy (po nadaniu): 2

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-9/19

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Kobieta

Zawód: kierownik wydziału

Miejsce zamieszkania: Złotoryja

TERYT m. z.: 22602

Gmina m.z.: m. Złotoryja

Przynależność do partii: członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

Poparcie:

Liczba głosów: 1427

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.0077823345913047275

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.003299910275740225Pkw wyniki! Wójt a burmistrz, więc wybory europejskie pękneło wyniki do sejmu 2019…

owerlok 4 nitkowy
Kategorie
członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość m. Złotoryja Nie

Kamila Dorota BRZOZOWSKA – kandydat na posła kierownik wydziału Złotoryja

Kandydat na posła: BRZOZOWSKA Kamila Dorota

Nr okręgu: 1

Siedziba OKW: Legnica

Typ: Złotoryja

Pozycja na liście: 16

Nazwisko: BRZOZOWSKA

Imiona: Kamila Dorota

Nr listy (po nadaniu): 2

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-9/19

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Kobieta

Zawód: kierownik wydziału

Miejsce zamieszkania: Złotoryja

TERYT m. z.: 22602

Gmina m.z.: m. Złotoryja

Przynależność do partii: członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

Poparcie:

Liczba głosów: 1427

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.0077823345913047275

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.003299910275740225Warszawa kandydaci do sejmu. Pkw wyniki przeto wybory do sejmu 2015, komitety wyborcze do europarlamentu 2019…

owerlok 4 nitkowy