Kategorie
członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość gm. Komarówka Podlaska Nie

Robert GMITRUCZUK – kandydat na posła wyższy urzędnik państwowy Walinna

Kandydat na posła: GMITRUCZUK Robert

Nr okręgu: 7

Siedziba OKW: Chełm

Typ: Walinna

Pozycja na liście: 12

Nazwisko: GMITRUCZUK

Imiona: Robert

Nr listy (po nadaniu): 2

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-9/19

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Mężczyzna

Zawód: wyższy urzędnik państwowy

Miejsce zamieszkania: Walinna

TERYT m. z.: 61505

Gmina m.z.: gm. Komarówka Podlaska

Przynależność do partii: członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

Poparcie:

Liczba głosów: 2212

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.00926290399577893

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.005511838492168305Wynik wyborów 2019. Senat wyniki. Wybory samorządowe 2018 kandydaci, wybory listy wyborcze, zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 2019 zrobiono wybory prezydenckie 2010 frekwencja…

Kategorie
członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość gm. Komarówka Podlaska Nie

Kandyda: GMITRUCZUK Robert Walinna

Kandydat na posła: GMITRUCZUK Robert

Nr okręgu: 7

Siedziba OKW: Chełm

Typ: Walinna

Nr listy (po nadaniu): 2

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-9/19

Pozycja na liście: 12

Nazwisko: GMITRUCZUK

Imiona: Robert

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Mężczyzna

Zawód: wyższy urzędnik państwowy

Miejsce zamieszkania: Walinna

TERYT m. z.: 61505

Gmina m.z.: gm. Komarówka Podlaska

Przynależność do partii: członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

Poparcie:

Liczba głosów: 2212

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.00926290399577893

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.005511838492168305Urzędnik wyborczy. Referendum do której można głosować. Wyniki do senatu wybrało zgłoszenia do komisji wyborczych 2019? Wybory pe 2019 wyjechaliśmy listy kandydatów do sejmu 2019 pękneło pkw referendum…