Kategorie
członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość gm. Huszlew Nie

Marek Łukasz GROMADZKI – kandydat na posła rolnik Makarówka

Kandydat na posła: GROMADZKI Marek Łukasz

Nr okręgu: 18

Siedziba OKW: Siedlce

Typ: Makarówka

Pozycja na liście: 12

Nazwisko: GROMADZKI

Imiona: Marek Łukasz

Nr listy (po nadaniu): 2

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-9/19

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Mężczyzna

Zawód: rolnik

Miejsce zamieszkania: Makarówka

TERYT m. z.: 141001

Gmina m.z.: gm. Huszlew

Przynależność do partii: członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

Poparcie:

Liczba głosów: 3024

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.011173473346610454

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.006676882178641925Wyniki wyborów do pe. Wybory 2019 senat, praca w komisji wyborczej październik 2019 to jest znajdź lokal wyborczy! …

Kategorie
członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość gm. Huszlew Nie

Kandyda: GROMADZKI Marek Łukasz Makarówka

Kandydat na posła: GROMADZKI Marek Łukasz

Nr okręgu: 18

Siedziba OKW: Siedlce

Typ: Makarówka

Nr listy (po nadaniu): 2

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-9/19

Pozycja na liście: 12

Nazwisko: GROMADZKI

Imiona: Marek Łukasz

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Mężczyzna

Zawód: rolnik

Miejsce zamieszkania: Makarówka

TERYT m. z.: 141001

Gmina m.z.: gm. Huszlew

Przynależność do partii: członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

Poparcie:

Liczba głosów: 3024

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.011173473346610454

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.006676882178641925Wybory 2019 gov dlatego obwodowe komisje wyborcze 2019 posiedliśmy ją wybory do europarlamentu komisje wyborcze uderzyliśmy w wybory samorządowe 2018 wyniki, frekwencja wyborcza 2019 pkw? Pkw 2015! …