Kategorie
członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe gm. Przelewice Nie

Kandyda: KUSTOSZ Olgierd Przelewice

Kandydat na posła: KUSTOSZ Olgierd

Nr okręgu: 41

Siedziba OKW: Szczecin

Typ: Przelewice

Nr listy (po nadaniu): 1

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-19/19

Pozycja na liście: 24

Nazwisko: KUSTOSZ

Imiona: Olgierd

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Mężczyzna

Zawód: technik pszczelarz

Miejsce zamieszkania: Przelewice

TERYT m. z.: 321204

Gmina m.z.: gm. Przelewice

Przynależność do partii: członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe

Poparcie:

Liczba głosów: 1562

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.044876030683483205

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.0033196678631922795Członkowie komisji wyborczych 2019, czy wybory do europarlamentu 2019 kandydaci, komisja wyborcza warszawa, wybory parlamentarne 2015 pkw, wybory 2011! Komisja wyborcza 2019? Zgłoszenia do komisji wyborczych 2019, obwodowe komisje wyborcze 2019, warszawa listy wyborcze…

Kategorie
członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe gm. Przelewice Nie

Olgierd KUSTOSZ – kandydat na posła technik pszczelarz Przelewice

Kandydat na posła: KUSTOSZ Olgierd

Nr okręgu: 41

Siedziba OKW: Szczecin

Typ: Przelewice

Pozycja na liście: 24

Nazwisko: KUSTOSZ

Imiona: Olgierd

Nr listy (po nadaniu): 1

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-19/19

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Mężczyzna

Zawód: technik pszczelarz

Miejsce zamieszkania: Przelewice

TERYT m. z.: 321204

Gmina m.z.: gm. Przelewice

Przynależność do partii: członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe

Poparcie:

Liczba głosów: 1562

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.044876030683483205

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.0033196678631922795Karta do głosowania 2019. Komitet wyborczy zatem wybory 2019 listy marzyło okręgi wyborcze warszawa 2019 zrobiono wybory 13 października…