Kategorie
członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe gm. Łambinowice Nie

Bożena Zofia LEWIŃSKA – kandydat na posła lekarz medycyny Łambinowice

Kandydat na posła: LEWIŃSKA Bożena Zofia

Nr okręgu: 21

Siedziba OKW: Opole

Typ: Łambinowice

Pozycja na liście: 19

Nazwisko: LEWIŃSKA

Imiona: Bożena Zofia

Nr listy (po nadaniu): 1

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-19/19

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Kobieta

Zawód: lekarz medycyny

Miejsce zamieszkania: Łambinowice

TERYT m. z.: 160704

Gmina m.z.: gm. Łambinowice

Przynależność do partii: członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe

Poparcie:

Liczba głosów: 240

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.005727786926326341

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.0005904945145519992Wyboru do sejmu, pkw wyniki wyborów wybrało praca komisja wyborcza 2019 przyprowadziły wyniki do senatu 2019…

https://elstarsystem.de/
Kategorie
członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe gm. Łambinowice Nie

Kandyda: LEWIŃSKA Bożena Zofia Łambinowice

Kandydat na posła: LEWIŃSKA Bożena Zofia

Nr okręgu: 21

Siedziba OKW: Opole

Typ: Łambinowice

Nr listy (po nadaniu): 1

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-19/19

Pozycja na liście: 19

Nazwisko: LEWIŃSKA

Imiona: Bożena Zofia

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Kobieta

Zawód: lekarz medycyny

Miejsce zamieszkania: Łambinowice

TERYT m. z.: 160704

Gmina m.z.: gm. Łambinowice

Przynależność do partii: członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe

Poparcie:

Liczba głosów: 240

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.005727786926326341

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.0005904945145519992Eurowybory 2019 kandydaci, obwodowa komisja do spraw referendum trzymaliśmy za wybory 13 października kandydaci…

https://elstarsystem.de/