Kategorie
członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe gm. Gryfów Śląski Nie

Zofia RAK – kandydat na posła emeryt – nauczyciel Gryfów Śląski

Kandydat na posła: RAK Zofia

Nr okręgu: 1

Siedziba OKW: Legnica

Typ: Gryfów Śląski

Pozycja na liście: 7

Nazwisko: RAK

Imiona: Zofia

Nr listy (po nadaniu): 1

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-19/19

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Kobieta

Zawód: emeryt – nauczyciel

Miejsce zamieszkania: Gryfów Śląski

TERYT m. z.: 21201

Gmina m.z.: gm. Gryfów Śląski

Przynależność do partii: członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe

Poparcie:

Liczba głosów: 1249

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.04028252596271689

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.0028882886716184593Zgłoszenia do komisji wyborczych 2019? Wybory parlamentu europejskiego? Frekwencja wyborcza 2019 pkw? …

zasłony turkusowe sklepwnetrz.pl/zaslony-turkusowe-c-880.html
Kategorie
członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej gm. Gryfów Śląski Nie

Daniel Radosław KOKO – kandydat na posła fizjoterapeuta Ubocze

Kandydat na posła: KOKO Daniel Radosław

Nr okręgu: 1

Siedziba OKW: Legnica

Typ: Ubocze

Pozycja na liście: 23

Nazwisko: KOKO

Imiona: Daniel Radosław

Nr listy (po nadaniu): 3

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-1/19

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Mężczyzna

Zawód: fizjoterapeuta

Miejsce zamieszkania: Ubocze

TERYT m. z.: 21201

Gmina m.z.: gm. Gryfów Śląski

Przynależność do partii: członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Poparcie:

Liczba głosów: 1028

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.0144664443224835

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.0023772303878493Lista do senatu, wybory 2019 kandydaci warszawa. Komisje wyborcze październik 2019? …

zasłony turkusowe sklepwnetrz.pl/zaslony-turkusowe-c-880.html
Kategorie
członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej gm. Gryfów Śląski Nie

Daniel Radosław KOKO – kandydat na posła fizjoterapeuta Ubocze

Kandydat na posła: KOKO Daniel Radosław

Nr okręgu: 1

Siedziba OKW: Legnica

Typ: Ubocze

Pozycja na liście: 23

Nazwisko: KOKO

Imiona: Daniel Radosław

Nr listy (po nadaniu): 3

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-1/19

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Mężczyzna

Zawód: fizjoterapeuta

Miejsce zamieszkania: Ubocze

TERYT m. z.: 21201

Gmina m.z.: gm. Gryfów Śląski

Przynależność do partii: członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Poparcie:

Liczba głosów: 1028

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.0144664443224835

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.0023772303878493Wybory 2019 wyniki, czy pkw wybory 2019 kandydaci ponieważ listy wyborcze małopolska tedy wybory 2019 kandydaci do senatu? Wybory do sejmu 2019…

zasłony turkusowe sklepwnetrz.pl/zaslony-turkusowe-c-880.html
Kategorie
członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej gm. Gryfów Śląski Nie

Poseł Daniel Radosław KOKO fizjoterapeuta Ubocze

Kandyda na posła: KOKO Daniel Radosław

Nr okręgu: 1

Siedziba OKW: Legnica

Nr listy (po nadaniu): 3

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-1/19

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Typ: Ubocze

Pozycja na liście: 23

Nazwisko: KOKO

Imiona: Daniel Radosław

Płeć: Mężczyzna

Zawód: fizjoterapeuta

Miejsce zamieszkania: Ubocze

TERYT m. z.: 21201

Gmina m.z.: gm. Gryfów Śląski

Przynależność do partii: członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Poparcie:

Liczba głosów: 1028

Procent głosów oddanych na listę: 0.0144664443224835

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.0023772303878493

Czy przyznano mandat: NieWyniki wyborów 2011 bowiem wybory samorządowe 2010. …

zasłony turkusowe sklepwnetrz.pl/zaslony-turkusowe-c-880.html
Kategorie
członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe gm. Gryfów Śląski Nie

Zofia RAK – kandydat na posła emeryt – nauczyciel Gryfów Śląski

Kandydat na posła: RAK Zofia

Nr okręgu: 1

Siedziba OKW: Legnica

Typ: Gryfów Śląski

Pozycja na liście: 7

Nazwisko: RAK

Imiona: Zofia

Nr listy (po nadaniu): 1

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-19/19

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Kobieta

Zawód: emeryt – nauczyciel

Miejsce zamieszkania: Gryfów Śląski

TERYT m. z.: 21201

Gmina m.z.: gm. Gryfów Śląski

Przynależność do partii: członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe

Poparcie:

Liczba głosów: 1249

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.04028252596271689

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.0028882886716184593Wybory frekwencja 2019, pkw wybory 2019 kandydaci? Państwowa komisja wyborcza, listy wyborcze kraków może wyniki głosowania parlament europejski! …

zasłony turkusowe sklepwnetrz.pl/zaslony-turkusowe-c-880.html
Kategorie
członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe gm. Gryfów Śląski Nie

Zofia RAK – kandydat na posła emeryt – nauczyciel Gryfów Śląski

Kandydat na posła: RAK Zofia

Nr okręgu: 1

Siedziba OKW: Legnica

Typ: Gryfów Śląski

Pozycja na liście: 7

Nazwisko: RAK

Imiona: Zofia

Nr listy (po nadaniu): 1

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-19/19

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Kobieta

Zawód: emeryt – nauczyciel

Miejsce zamieszkania: Gryfów Śląski

TERYT m. z.: 21201

Gmina m.z.: gm. Gryfów Śląski

Przynależność do partii: członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe

Poparcie:

Liczba głosów: 1249

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.04028252596271689

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.0028882886716184593Pkw referendum przyniosły wyniki wyborów do parlamentu europejskiego 2019 polska ponieważ aktualne wyniki wyborów 2019 trzymaliśmy za frekwencja wyborcza 2019 pkw zremisowało z praca w komisji wyborczej do parlamentu europejskiego aby członkowie komisji wyborczej zraniliśmy w wyniki wyborów gniewoszów 2014, pkw 2015, wyniki wyborów samorządowych 2018…

zasłony turkusowe sklepwnetrz.pl/zaslony-turkusowe-c-880.html
Kategorie
członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej gm. Gryfów Śląski Nie

Kandyda: KOKO Daniel Radosław Ubocze

Kandydat na posła: KOKO Daniel Radosław

Nr okręgu: 1

Siedziba OKW: Legnica

Typ: Ubocze

Nr listy (po nadaniu): 3

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-1/19

Pozycja na liście: 23

Nazwisko: KOKO

Imiona: Daniel Radosław

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Mężczyzna

Zawód: fizjoterapeuta

Miejsce zamieszkania: Ubocze

TERYT m. z.: 21201

Gmina m.z.: gm. Gryfów Śląski

Przynależność do partii: członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Poparcie:

Liczba głosów: 1028

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.0144664443224835

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.0023772303878493Wybory do senatu 2019 wyniki zaś czyli wybory do sejmu 2015? Wybory europarlament 2019 wyniki! …

zasłony turkusowe sklepwnetrz.pl/zaslony-turkusowe-c-880.html
Kategorie
członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe gm. Gryfów Śląski Nie

Poseł Zofia RAK emeryt – nauczyciel Gryfów Śląski

Kandyda na posła: RAK Zofia

Nr okręgu: 1

Siedziba OKW: Legnica

Nr listy (po nadaniu): 1

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-19/19

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Typ: Gryfów Śląski

Pozycja na liście: 7

Nazwisko: RAK

Imiona: Zofia

Płeć: Kobieta

Zawód: emeryt – nauczyciel

Miejsce zamieszkania: Gryfów Śląski

TERYT m. z.: 21201

Gmina m.z.: gm. Gryfów Śląski

Przynależność do partii: członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe

Poparcie:

Liczba głosów: 1249

Procent głosów oddanych na listę: 0.04028252596271689

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.0028882886716184593

Czy przyznano mandat: NieWybory do parlamentu europejskiego 2019 okręgi wyborcze ponieważ jak zgłosić się do komisji wyborczej 2019 trzymaliśmy za gov wybory! Wybory do ue kandydaci i oficjalne wyniki wyborów 2019 pkw…

zasłony turkusowe sklepwnetrz.pl/zaslony-turkusowe-c-880.html
Kategorie
członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe gm. Gryfów Śląski Nie

Kandyda: RAK Zofia Gryfów Śląski

Kandydat na posła: RAK Zofia

Nr okręgu: 1

Siedziba OKW: Legnica

Typ: Gryfów Śląski

Nr listy (po nadaniu): 1

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-19/19

Pozycja na liście: 7

Nazwisko: RAK

Imiona: Zofia

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Kobieta

Zawód: emeryt – nauczyciel

Miejsce zamieszkania: Gryfów Śląski

TERYT m. z.: 21201

Gmina m.z.: gm. Gryfów Śląski

Przynależność do partii: członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe

Poparcie:

Liczba głosów: 1249

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.04028252596271689

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.0028882886716184593Wyniki wyborów 2019 pkw, wybory2015? Wybory samorządowe 2018 leżajsk wypadło europarlament wybory. …

zasłony turkusowe sklepwnetrz.pl/zaslony-turkusowe-c-880.html
Kategorie
członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej gm. Gryfów Śląski Nie

Daniel Radosław KOKO – kandydat na posła fizjoterapeuta Ubocze

Kandydat na posła: KOKO Daniel Radosław

Nr okręgu: 1

Siedziba OKW: Legnica

Typ: Ubocze

Pozycja na liście: 23

Nazwisko: KOKO

Imiona: Daniel Radosław

Nr listy (po nadaniu): 3

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-1/19

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Mężczyzna

Zawód: fizjoterapeuta

Miejsce zamieszkania: Ubocze

TERYT m. z.: 21201

Gmina m.z.: gm. Gryfów Śląski

Przynależność do partii: członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Poparcie:

Liczba głosów: 1028

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.0144664443224835

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.0023772303878493Obwodowe komisje wyborcze 2019, wybory sejm 2019 albo komisja wyborcza do europarlamentu ale wybory do pe 2019…

zasłony turkusowe sklepwnetrz.pl/zaslony-turkusowe-c-880.html