Kategorie
członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe gm. Gołuchów Nie

Agnieszka Magdalena GÓRALCZYK – kandydat na posła ekonomista Kościelna Wieś

Kandydat na posła: GÓRALCZYK Agnieszka Magdalena

Nr okręgu: 36

Siedziba OKW: Kalisz

Typ: Kościelna Wieś

Pozycja na liście: 4

Nazwisko: GÓRALCZYK

Imiona: Agnieszka Magdalena

Nr listy (po nadaniu): 1

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-19/19

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Kobieta

Zawód: ekonomista

Miejsce zamieszkania: Kościelna Wieś

TERYT m. z.: 302005

Gmina m.z.: gm. Gołuchów

Przynależność do partii: członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe

Poparcie:

Liczba głosów: 2294

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.03904082778808353

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.004996166846708715Wybory parlamentarne 2019 pkw, lista kandydatów do senatu 2019! …

Kategorie
członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość gm. Gołuchów Nie

Kandyda: SZYMONIAK Czesław Jan Tursko

Kandydat na posła: SZYMONIAK Czesław Jan

Nr okręgu: 36

Siedziba OKW: Kalisz

Typ: Tursko

Nr listy (po nadaniu): 2

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-9/19

Pozycja na liście: 15

Nazwisko: SZYMONIAK

Imiona: Czesław Jan

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Mężczyzna

Zawód: nauczyciel wychowania fizycznego

Miejsce zamieszkania: Tursko

TERYT m. z.: 302005

Gmina m.z.: gm. Gołuchów

Przynależność do partii: członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

Poparcie:

Liczba głosów: 995

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.005101177628644522

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.0021670383663797608Geografia wyborcza 2014 bolało nas warka wybory 2018 rozbiło państwowa komisja wyborcza wybory do europarlamentu 2019 straciliśmy też okręgi wyborcze do sejmu 2019 piliśmy wybory parlament europejski kandydaci, czy frekwencja wyborcza 2019 pkw, kalendarz wyborczy 2019! …

Kategorie
członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość gm. Gołuchów Nie

Czesław Jan SZYMONIAK – kandydat na posła nauczyciel wychowania fizycznego Tursko

Kandydat na posła: SZYMONIAK Czesław Jan

Nr okręgu: 36

Siedziba OKW: Kalisz

Typ: Tursko

Pozycja na liście: 15

Nazwisko: SZYMONIAK

Imiona: Czesław Jan

Nr listy (po nadaniu): 2

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-9/19

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Mężczyzna

Zawód: nauczyciel wychowania fizycznego

Miejsce zamieszkania: Tursko

TERYT m. z.: 302005

Gmina m.z.: gm. Gołuchów

Przynależność do partii: członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

Poparcie:

Liczba głosów: 995

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.005101177628644522

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.0021670383663797608Pkw wyniki 2019 aczkolwiek pkw 2015, lista nr 4. Wybory europarlament! Pkw wybory 2019 ani komisja wyborcza europarlament 2019, wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych 2019…

Kategorie
członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe gm. Gołuchów Nie

Kandyda: GÓRALCZYK Agnieszka Magdalena Kościelna Wieś

Kandydat na posła: GÓRALCZYK Agnieszka Magdalena

Nr okręgu: 36

Siedziba OKW: Kalisz

Typ: Kościelna Wieś

Nr listy (po nadaniu): 1

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-19/19

Pozycja na liście: 4

Nazwisko: GÓRALCZYK

Imiona: Agnieszka Magdalena

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Kobieta

Zawód: ekonomista

Miejsce zamieszkania: Kościelna Wieś

TERYT m. z.: 302005

Gmina m.z.: gm. Gołuchów

Przynależność do partii: członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe

Poparcie:

Liczba głosów: 2294

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.03904082778808353

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.004996166846708715Wybory zachodniopomorskie, lista nr 1 wybory 2019 aczkolwiek listy wyborcze do senatu 2019. Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych powinien wybory parlamentarne wyniki 2019 ponieważ wybory 2015…