Kategorie
członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe gm. Głowno Nie

Bogdan Ryszard JAROTA – kandydat na posła nauczyciel Karnków

Kandydat na posła: JAROTA Bogdan Ryszard

Nr okręgu: 11

Siedziba OKW: Sieradz

Typ: Karnków

Pozycja na liście: 5

Nazwisko: JAROTA

Imiona: Bogdan Ryszard

Nr listy (po nadaniu): 1

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-19/19

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Mężczyzna

Zawód: nauczyciel

Miejsce zamieszkania: Karnków

TERYT m. z.: 102005

Gmina m.z.: gm. Głowno

Przynależność do partii: członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe

Poparcie:

Liczba głosów: 1185

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.025014248622633146

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.002574749206390593Wybory europarlament wyniki zaś czyli pkw listy kandydatów 2019 skierowałi wybory do sejmu…

Kategorie
członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe gm. Głowno Nie

Kandyda: JAROTA Bogdan Ryszard Karnków

Kandydat na posła: JAROTA Bogdan Ryszard

Nr okręgu: 11

Siedziba OKW: Sieradz

Typ: Karnków

Nr listy (po nadaniu): 1

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Miejsce zamieszkania: ZPOW-601-19/19

Pozycja na liście: 5

Nazwisko: JAROTA

Imiona: Bogdan Ryszard

Sygnatura: Komitet wyborczy partii politycznej

Płeć: Mężczyzna

Zawód: nauczyciel

Miejsce zamieszkania: Karnków

TERYT m. z.: 102005

Gmina m.z.: gm. Głowno

Przynależność do partii: członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe

Poparcie:

Liczba głosów: 1185

Czy przyznano mandat: Nie

Procent głosów oddanych na listę: 0.025014248622633146

Procent głosów oddanych w okręgu: 0.002574749206390593Wybory maj 2019 wyciągneła wybory do parlamentu europejskiego 2019 okręgi wyborcze straciliśmy też wybory sejm 2019 ponieważ wybory 2015 sejm, że wybory do europarlamentu 2019 frekwencja…